Become a member

Borang Permohonan Keahlian


  Nota:
  Ahli biasa dan ahli bersekutu: RM20.00 untuk yuran kemasukan, dan RM30.00 untuk yuran tahunan.
  Ahli seumur hidup: RM250.00 sekali bayaran


  GERAK telah didaftarkan sebagai persatuan pada tahun 1993 dengan tujuan-tujuan berikut:

  1. Melaksanakan apa-apa yang perlu untuk menggalakkan kepentingan ahli-ahli akademik, dan persatuan-persatuan akademik serta memupuk perpaduan tenaga akademik di seluruh negara.
  2. Melindungi hak-hak dan kepentingan ahli-ahli pertubuhan ini.
  3. Memperjuangkan kebebasan akademik dan autonomi institusi pengajian tinggi.
  4. Memupuk suasana yang boleh menggalakkan ke arah kecemerlangan akademik.
  5. Memupuk kerjasama di kalangan tenaga akademik di dalam dan di luar negeri.
  6. Mengelola dan mengambil bahagian dalam pelbagai kegiatan akademik dan sosial demi menegakkan keamanan, demokrasi, nilai-nilai mumi sejagat dan hak asasi manusia.

  KEAHLIAN
  Terdapat tiga jenis keahlian:

  1. Ahli Biasa: Kakitangan akademik penuh masa yang bertugas di lnstitusi-institusi Pengajian Tinggi di Malaysia.
  2. Ahli Bersekutu: Bekas ahli akademik, para penyelidik, karyawan dan kakitangan akademik kunjungan.
  3. Ahli Seumur Hidup: Kakitangan akademik penuh masa yang bertugas di lnstitusi­-institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Keahlian ini akan berterusan walaupun kakitangan akademik tersebut telah bersara atau berhenti dari menjadi kakitangan sepenuh masa.

  YURAN
  Yuran kemasukan:

  Ahli Biasa                                  –           RM 20.00
  Ahli Bersekutu                           –           RM 20.00
  Ahli Seumur Hidup                    –           RM 250.00

  Yuran Tahunan:
  Ahli Biasa                                  –           RM 30.00
  Ahli Bersekutu                           –           RM 30.00

  Bayaran boleh dibuat dengan salah satu cara berikut:

  • Deposit tunai ke dalam akaun CIMB No: 80-0381537-2. Poskan atau serahkan borang permohonan bersama slip deposit kepada Setiausaha Agung GERAK.
  • Cek atas nama, “Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia”. Poskan atau serahkan borang permohonan bersama cek kepada Setiausaha Agung GERAK.
  • Bayaran tunai. Serahkan borang permohonan bersama wang tunai kepada Setiausaha Agung GERAK.
  Scroll to Top